U kunt voor aanmelding bij Praktijk Amsterdam telefonisch of per e-mail contact opnemen. U meldt zich persoonlijk aan, op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden is geen formele verwijzing nodig. U heeft echter wel een verwijzing van uw huisarts nodig voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering.

Contact

Wanneer u belt kan het zijn dat wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan. Spreekt u dan in op de voicemail. Vermeld s.v.p. uw naam, telefoonnummer en eventueel het tijdstip waarop u teruggebeld kunt worden. Vermeld deze gegevens ook wanneer u gebruik maakt van e-mail. Hierna bellen wij u spoedig terug.

Werkwijze

Bij de telefonische aanmelding wordt samen met u een kort aanmeldingsformulier ingevuld. Zo krijgt de therapeut een idee van wie u bent, en wat voor soort hulp u vraagt. Ook kunt u vragen stellen aan de therapeut. Het eerste gesprek dient ter kennismaking. We bespreken tijdens dit gesprek de reden van uw aanmelding en u heeft ruimte voor het stellen van vragen. Een gesprek duurt 45 minuten. Aan het eind van het eerste gesprek besluiten we samen of u op de juiste plek terecht bent gekomen.

Voorwaarden

Wij zijn genoodzaakt consulten in rekening te brengen indien u deze niet vierentwintig uur van te voren heeft afgezegd.