U kunt voor aanmelding bij Praktijk Amsterdam telefonisch of per e-mail contact opnemen. U meldt zich persoonlijk aan, op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden is geen formele verwijzing nodig. U heeft echter wel een verwijzing van uw huisarts nodig voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering.

Contact

Wanneer u belt kan het zijn dat wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan. Spreekt u dan in op de voicemail. Vermeld s.v.p. uw naam, telefoonnummer en eventueel het tijdstip waarop u teruggebeld kunt worden. Vermeld deze gegevens ook wanneer u gebruik maakt van e-mail. Hierna bellen wij u spoedig terug.

Voorwaarden

Wij zijn genoodzaakt consulten in rekening te brengen indien u deze niet vierentwintig uur van te voren heeft afgezegd.

Werkwijze

Bij de telefonische aanmelding wordt samen met u een kort aanmeldingsformulier ingevuld. Zo krijgt de therapeut een idee van wie u bent, en wat voor soort hulp u vraagt. Ook kunt u vragen stellen aan de therapeut. Het eerste gesprek dient ter kennismaking. We bespreken tijdens dit gesprek de reden van uw aanmelding en u heeft ruimte voor het stellen van vragen. Een gesprek duurt 45 minuten. Aan het eind van het eerste gesprek besluiten we samen of u op de juiste plek terecht bent gekomen.

Wachttijden per 23 maart 2021

Specialistische GGZ: tijdelijke cliëntenstop
Generalistische Basis GGZ: cliëntenstop

Voor koepel CZ (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden) is helaas al het plafond voor SGGZ in 2021 bereikt en heb ik geen contract voor BGGZ. Je kunt naar de website van CZ gaan voor wachtlijstbemiddeling. CZ heeft de zorgplicht om je binnen de treeknormen te bemiddelen. Als je toch bij mij in behandeling wilt dan moet je dit met hun bespreken en dan moeten zij een tegemoetkoming/machtiging afgeven, zodat ik je dan toch kan behandelen.


Informatie over wachttijd

Over het algemeen geldt dat er na de intake geen wachttijd is. De behandeling start altijd aansluitend. Er is geen verschil in wachttijd voor de verschillende hoofddiagnosegroepen. Er is geen verschil in wachttijd op grond van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de behandelaar of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).