Wat is coaching

Coaching is gericht op het verkrijgen van inzicht in uzelf.
U wordt begeleid bij het ontdekken van uw mogelijkheden.
Handvatten worden aangereikt om bewust te kijken naar uw denken en handelen.

Waarom coaching

  • Als u ontevreden bent over uw prestaties
  • Onbevredigende toekomstperspectieven
  • Bij overbelasting
  • Dreigende stress en of burnoutklachten
  • Om te onderzoeken waar uw talenten en kwaliteiten liggen
  • Voor het aanleren van sociale- en communicatieve vaardigheden
  • Wanneer er geen balans meer is tussen werk en privé
  • Als u het gevoel hebt ondergesneeuwd te raken