Klachten

Uiteraard hoop ik dat het niet gebeurt, maar het valt niet geheel uit te sluiten dat je als cliënt ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de procedure, mijn werkwijze, de bejegening of iets anders. In zo’n geval hoop ik dat je in eerste instantie je ontevredenheid met mij bespreekt. Ik ga er vanuit dat problemen in een gesprek kunnen worden opgelost.

In het geval dat we er samen niet uikomen staat het je uiteraard vrij om een klacht in te dienen. Als lid van de LVVP ben ik aangesloten op de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Alle informatie over uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot een klacht kun je vinden op de LVVP website, LVVP klachtenpagina.

Privacy

Privacy is uiteraard van groot belang in een psychotherapiepraktijk. De praktijk moet daarnaast voldoen aan de AVG wetgeving. Het Privacy Statement van de praktijk is hieronder te downloaden.

Praktijk Amsterdam AVG Privacy Statement