Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering is het inzien van uw legitimatie en zorgpas, en een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat u, zelfs zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding (van het grootste deel) van uw behandeling. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben waarop staat: verwijzing naar Specialistische GGZ en dat er vermoeden is van een DSM IV stoornis.

Tarieven

De kosten van een behandeling zijn volgens tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Zie NZA website: NZA tarieven 2020 en  NZA tarieven 2021.

Hoogte van de vergoeding

Ik heb met verreweg de meeste zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de kosten van uw behandeling vrijwel volledig door uw verzekering worden betaald. De rekening van uw behandeling dienen wij rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Als je de behandeling bij mij volledig vergoed wilt krijgen bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb, neem dan een ‘echte’ restitutiepolis. Zonder zo’n polis is de kans aanwezig dat je niet de volledige rekening vergoed krijgt.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2016 is dit 385 euro per jaar.