Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering is het inzien van uw legitimatie en zorgpas, en een verwijsbrief van de huisarts nodig. Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat u, zelfs zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding (van het grootste deel) van uw behandeling. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben waarop staat: verwijzing naar Specialistische GGZ en dat er vermoeden is van een DSM V stoornis.

Tarieven

De kosten van een behandeling zijn volgens tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Zie NZA website: NZA tarieven 2021 en NZA tarieven 2022.

De vaakst gehanteerde NZA tarieven:
Intake 45 minuten (code CO0440)
162,76 euro (wordt vanaf 2023 €172,98)
Intake 60 minuten (code CO0570)
187,62 euro (vanaf 2023 €199,34)
Behandelsessie 45 minuten (code CO0505)
139,38 euro (vanaf 2023 €147,95)
Behandelsessie 60 minuten (code CO0635)
166,13 euro (vanaf 2023 €176,30)
Telefonisch of e-mail consult 15 minuten (code CO0245)
55,69 (vanaf 2023 €59,17)

Hoogte van de vergoeding

Vanaf 2022 sluit ik met de meeste zorgverzekeraars geen contracten. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. Daarom ga ik dus grotendeels contractvrij werken. Voor meer informatie hierover zie contractvrijepsycholoog.nl.

Alleen met Menzis (Anderzorg, Hema, Vink Vink) en VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, Zekur, Zorgzaam Verzekerd) heb ik nog wel contracten afgesloten voor 2022 en 2023. Hier declareer ik rechtstreeks aan de zorgverzekeraar en wordt de behandeling volledig vergoed (minus het eigen risico).

Voor cliënten die verzekerd zijn bij andere zorgverzekeraars betekent dit dat de kosten voor de behandeling of volledig of gedeeltelijk worden vergoed, afhankelijk van de verzekeringspolis. Bij een restitutiepolis is de vergoeding meestal 100% (zie de lijst op contractvrijepsycholoog.nl). Bij een naturapolis wordt doorgaans een percentage van 60-80% vergoed. Ik stuur de rekening naar de cliënt die deze dan zelf kan indienen bij de verzekeraar.

Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2010 geldt in de zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Vanaf 2016 is dit 385 euro per jaar.