U kunt voor aanmelding bij Praktijk Amsterdam telefonisch contact opnemen of per e-mail. U meldt zich persoonlijk aan, op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Voor het aanmelden is geen formele verwijzing nodig. U heeft echter wel een verwijzing van uw huisarts nodig voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering.

Contact
Wanneer u belt kan het zijn dat wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan. Spreekt u dan in op het antwoordapparaat. Vermeld s.v.p. uw naam, telefoonnummer en eventueel het tijdstip waarop u teruggebeld kunt worden.
Vermeld deze gegevens ook wanneer u gebruik maakt van e-mail.
Hierna bellen wij u spoedig terug.

Werkwijze
Bij de telefonische aanmelding wordt samen met u een kort aanmeldings-formulier ingevuld. Zo krijgt de therapeut een idee van wie u bent, en wat voor soort hulp u vraagt. Ook kunt u vragen stellen aan de therapeut.
Het eerste gesprek dient ter kennismaking. We bespreken tijdens dit gesprek de reden van uw aanmelding en u heeft ruimte voor het stellen van vragen. Een gesprek duurt 45 minuten.
Aan het eind van het eerste gesprek besluiten we samen of u op de juiste plek terecht bent gekomen.

Bij afspraken die daarop volgen bespreken we de doelen; zo krijgen u en de therapeut een beeld van waaraan gewerkt gaat worden in het verloop van de behandeling of het coachingstraject.
.

Betalingsvoorwaarden
Wij zijn genoodzaakt consulten in rekening te brengen indien u deze niet vierentwintig uur van te voren heeft afgezegd.