Wat is coaching
Coaching is gericht op het verkrijgen van inzicht in uzelf.
U wordt begeleid bij het ontdekken van uw mogelijkheden.
Handvatten worden aangereikt om bewust te kijken naar uw denken en handelen.

Waarom coaching
• Als u ontevreden bent over uw prestaties
• Onbevredigende toekomstperspectieven
• Bij overbelasting
• Dreigende stress en of burnoutklachten
• Om te onderzoeken waar uw talenten en kwaliteiten liggen
• Voor het aanleren van sociale- en communicatieve vaardigheden
• Wanneer er geen balans meer is tussen werk en privé
• Als u het gevoel hebt ondergesneeuwd te raken