Wat is therapie

Mensen met psychische problemen kunnen worden geholpen door middel van behandeling of begeleiding. Bij sommige cliënten verdwijnen de klachten geheel. Anderen leren beter omgaan met hun aandoening. Bij de meesten leidt de hulp tot een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven.

De gesprekken kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur. Een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt staat bij Praktijk Amsterdam centraal. Praktijk Amsterdam is een psychologenpraktijk waar gedragstherapeutisch, cognitief en inzichtgevend wordt gewerkt. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan. Dit is geen standaard aanpak, de mogelijkheden en wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Mijn specialiteit ligt vooral op het gebied van individuele begeleiding van jongeren, volwassenen en ouderen. Schematherapie is een methode die ik vaak toepas. Tevens is er de mogelijkheid voor EMDR, dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Belangrijk vind ik het om ook naar de achtergrond van het familiesysteem te kijken. Onverwerkte dramatische gebeurtenissen en langdurige pijnlijke omstandigheden worden vaak overgedragen van ouders op kinderen en kleinkinderen. Denk eens aan de generaties die de oorlogen hebben meegemaakt. Zij hebben heel vaak hun ervaringen niet kunnen verwerken, want ‘daar sprak je niet over’. Daarom gaan we ook in op de familielijn. Vaak ontdekken we onbewust gebleven patronen die al generaties door de familie lijn lopen.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de hulpverlening is gelegen in de motivatie van de cliënt. Daarnaast is het belangrijk dat de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing van het probleem. Van ons mag hij/zij hierbij professionele hulp verwachten.

Waarom therapie

Met welke klachten en problemen kunt u terecht?

 

Mentale klachten

 • Angsten / paniekaanvallen / fobieën
 • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
 • Depressieve klachten / somberheid / schuldgevoelens
 • Onzekerheidsgevoelens, moeite voor jezelf opkomen
 • Stressklachten vanwege problemen thuis, op het werk of met de studie
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Onverwerkte rouw
 • Traumatische ervaringen
 • Problemen in uw relatie / vriendschappen
 • Problemen na echtscheiding
 • Opvoedingsproblemen
 • Moeite met veranderingen in uw leven (levensfaseproblemen)

Werkproblemen

 • Overspannenheid en burn-out
 • Assertiviteitsproblemen
 • Conflicten
 • Ondersteuning bij reïntegratie
 • Verandering van baan
 • Werkeloosheid
 • Voorbereiding op pensioenering

Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is

 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen / benauwdheid / hyperventilatie
 • Rugklachten, spierpijn
 • Maag- en darmklachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Chronische vermoeidheid

Afspraak verzetten

Bij het afzeggen of verzetten van de afspraak is het volgende van belang. Zoek op tijd contact om een afspraak te verzetten. Anders houdt u een plek bezet en moet misschien iemand anders onnodig lang wachten. U kunt hiervoor het antwoordapparaat inspreken of een e-mail sturen. Hierbij is het tijdstip van inspreken of versturen van e-mail de norm. Indien een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, is de praktijk genoodzaakt het volledige consulttarief in rekening te brengen.

Klachten en privacy

Indien u een klacht heeft of anderszins niet tevreden bent met de gang van zaken, kunt u dit in eerste instantie het beste met uw psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dit niet lukt kunt u uw klachten richten tot de beroepsvereniging.

Uw privacy is een groot goed. Praktijk Amsterdam maakt zich sterk om die te waarborgen en voldoet aan de meest recente privacy-eisen met betrekking tot persoonsgegevens.

Klik hier voor de klachten en privacy pagina